Stemmen vanuit het buitenland

Als je als Nederlander tijdens verkiezingen in Nederland voor langere tijd in het buitenland verblijft of in het buitenland woont, bestaat de mogelijkheid om vanuit het buitenland te stemmen. Vrijwel alle informatie die hieronder gegeven wordt over stemmen in het buitenland is ook terug te vinden op de site www.kiezenuithetbuitenland.nl

Wie kan stemmen vanuit het buitenland?
Nederlandse kiesgerechtigden die voldoen aan onderstaande voorwaarden, mogen hun stem uitbrengen vanuit het buitenland:
  1. Nederlandse kiesgerechtigden die hun werkelijke woonplaats buiten Nederland hebben. Dit betekent dat zij niet ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente.
  2. Nederlandse kiesgerechtigden die wegens beroep of werkzaamheden in het buitenland verblijven.
  3. Nederlandse kiesgerechtigden die wegens beroep of werkzaamheden van hun echtgenoot, levensgezel of ouder in het buitenland verblijven.
Wanneer je niet behoort tot een van deze categorieën mag je je stem niet vanuit het buitenland uitbrengen. Verblijf voor vakantie is dus geen geldige reden. In dat geval kun je iemand in Nederland machtigen om voor jou te stemmen.

Welke manieren zijn er om te stemmen?
Het is mogelijk om je stem via de post uit te brengen, bij volmacht of met een kiezerspas. Vanaf 2006 is het ook officieel mogelijk om je stem via internet uit te brengen. Omdat ik ervaring heb met stemmen via het internet zal ik deze procedure hieronder uitgebreider beschrijven. Informatie over de andere twee stemwijzen is terug te vinden op www.kiezenuithetbuitenland.nl in de tijd voorafgaand aan verkiezingen. Daarnaast kun je voor vragen over stemmen per brief, bij volmacht of met een kiezerspas contact opnemen met de gemeente Den Haag: Tel  +31 (0)70 353 4400, Fax +31 (0)70 353 7062, E-mail verkiezingen @ dbz.denhaag.nl

Stemmen via internet
Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen vanuit het buitenland moet je je als kiezer registreren. Dit kan via het formulier dat aansluit bij de categorie van kiesgerechtigden waartoe je behoort, welke je in de tijd voorafgaand aan verkiezingen kan downloaden op www.kiezenuithetbuitenland.nl. Dit registratieformulier moet via de post naar Nederland gestuurd worden. Via email ontvang je vervolgens het bericht dat het registratieverzoek voor stemmen vanuit het buitenland is ingewilligd (aangenomen dat je binnen de drie groepen valt die mogen stemmen vanuit het buitenland). Vervolgens stuurt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via de post een stemcode, een handleiding en een kandidatenlijst naar het door jezelf op het registratieformulier opgegeven adres. Met deze code kun tijdens de daarvoor vastgestelde periode stemmen via internet. Het stemmen zelf gaat volgens een erg eenvoudige procedure die zich vanzelf wijst, maar die ook nog eens na te lezen is in de handleiding die je samen met de stemcode toegestuurd krijgt.

Is de post wel betrouwbaar?
Een procedure waarin vertrouwd wordt op de kwaliteit het overbrengen van post tussen Marokko en Nederland en omgekeerd, brengt natuurlijk de mogelijkheid met zich mee dat ofwel het registratieformulier, ofwel de stembescheiden niet aankomen op de bedoelde bestemming. Zoals gezegd ontvang je na enige tijd een bevestigingsemail waarin staat dat het verzoek om vanuit het buitenland te mogen stemmen is ingewilligd, wat vanzelfsprekend inhoudt dat het registratie formulier is aangekomen. Als je deze mail na enige tijd niet ontvangt, is het verstandig contact op te nemen met de helpdesk “Kiezen op Afstand” (info@kiezenuithetbuitenland.nl) om te informeren of het registratieformulier aangekomen is. Wanneer de stemcode, handleiding en kandidatenlijst niet of niet op tijd voor de verkiezingen arriveren, kun je een vervangende stemcode aanvragen bij de eerder genoemde helpdesk. Via e-mail ontvang je dan het formulier ‘Verklaring stemcode per e-mail-fax-telefoon, welke ingevuld en ondertekend teruggefaxt moet worden. Op dit formulier kun je aangeven of je de vervangende stemcode via e-mail, fax of telefoon wil ontvangen. Vervolgens ontvang je de ontvangende stemcode via het door jou aangegeven medium kort nadat de fax verstuurd is.

Is het stemmen via internet wel veilig?
Op www.kiezenuithetbuitenland.nl zijn onder het kopje ‘Veilig stemmen’ tips te vinden over hoe je veilig kunt stemmen via internet. Onder ‘Achtergrondinformatie’ is informatie te lezen over de techniek en de de organisatie achter stemmen via internet, en onder ‘Stemcontrole’ staat beschreven hoe je na afloop van de stemming kunt controleren of de uitgebrachte stem goed is verwerkt.